Kontakt

Tyče

Kompozitní výztužné tyče ORLITECH ® BAR z čedičového vlákna

Ve spolupráci se zahraniční společností GALEN uvádíme tyto tyče, jako novinku, na český stavební trh. Jedná se o jednu z nejlepších možností, jak nahradit ocelovou betonářskou žebříkovou výztuž.

ORLITECH ® BAR armatura je vysoce pevné a odolné čedičové vlákno (tyč) o průměru 2,5 – 32 mm. Tuto výztuž dodáváme v tyčích o délce od 2 do 12 bm. Výztuž s průměrem 4 – 10 mm dodáváme též ve svitcích po 50 – 100 bm, což má výhodu oproti ocelovým tyčím v rychlejší pokládce a méně napojovaní. Našim zákazníkům tyč nabízíme ve dvou variantách a to bez povrchové úpravy a s povrchovou úpravou, kdy jsou tyče před protažením v zapékací formě zasypány křemičitým pískem. Tím získávají mnohem lepší vlastnosti při soudržnosti s betonem.

Použití ORLITECH ® BAR kompozitní výztuže se několikrát zvyšuje životnost nejen betonových, ale i různých stavebních konstrukcí. Má vysokou odolnost proti korozi v kyselém, alkalickém i jiném korozivním prostředí.

Vysoká pevnost v tahu (1200 MPa)
Nízká hustota (2,0g/cm3)
Nízká tepelná vodivost (0,46W/m2)
Absolutní ekologická a požární bezpečnost
Kompozitní výztuže ORLITECH BAR prošly fyzikálními a mechanickými zkouškami na různých univerzitách ve světě.

Možnost využití kompozitní výztuže:

A – Občanská výstavba:

Posílení betonových konstrukcí
Výztuha základových desek
Oprava a zesílení betonových podlah, cihelných a kamenných zdí budov
Posílení a hlavně ODLEHČENÍ monolitů a konstrukčních prvků

B – Stavebnictví a zemědělství:

Při výrobě betonových svodidel a filigránů (tenkostěnné prvky)
Zpevnění betonových a anhydritových podlah nejen v průmyslových objektech
Výztuž betonových nádrží, kanalizačních šachet a krytů
Rekonstrukce a sanace budov a historických objektů
Posílení vodních děl a pobřežních konstrukcí
Stavba silážních jam, výztuha žlabů a koryt

C – Silniční a železniční stavitelství:

Výztuha silničních desek, dálnic a letištních ploch
Odlehčení a vyztužení mostů a mostních konstrukcí
Zpevnění opěrných zdí, silničních, železničních břehů a svahů
Jako součást betonových pražců pro vlaky a metro
Oplocení a nekorodující zábrany

Porovnávací tabulka kompozitní armatury a ocelové:

ÚdajeKompozitni tyč
Orlitech ®
Ocel žebřiková - 550
betonářská
Průměr, mm4-32 mm6-32 mm
Pevnost v tahu, MPa1200550
Modul pružnosti, MPa50-55200
Tepelná vodivost, Wt/(m°C)<0,4656,00
Hustota, g/cm³2,07,85
Elektrická vodivostNevodiváVodivá
Odolnost proti korozi a v alkalickěm prostřediVelmi vysokáNizká
Požární odolnost, °CDo 150Do 600
Magnetická charakteristikaNemagnetická Magnetická